1449 – S-a născut Lorenzo de Medici, umanist italian (m.08.04.1492).

1737 – A murit Antoine Bauderon, poet francez, cunoscut sub numele de Senece („Amorul perfect”) (n.1643).

1766 – Introducerea nartului (norma zilnică de lucru) în Moldova, prin aşezămîntul agrar al lui Grigore al III-lea Ghica.

1775 – Alexandru Ipsilanti dă mitropolitului sarcina să elaboreze un raport despre situaţia învaţămîntului în Transilvania, pentru a putea trece la realizarea unor reforme.

1801 – A intrat în vigoare „bill”-ul privind unirea Marii Britanii şi Irlandei în „Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei”. „Act of Union” a fost semnat la 2 iulie 1800.

1804 – Proclamarea independenţei în Republica Haiti. Ziua naţională.

1809 – S-a născut mitropolitul Andrei Şaguna. (m.28.06.1873).

1817 – A murit chimistul şi mineralogul german Martin Heinrich Klaproth, fondatorul chimiei anorganice (n.01.12.1743).

1823 – S-a născut poetul Petofi Sandor (m.31.07.1849).

1834 – Gheorghe Şincai a fondat prima şcoală de fete din România.

1838 – Apare, la Braşov, sub direcţia lui George Bariţiu, revista „Foaie literară”, devenită la 2 iulie 1838 „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”.

1841 – S-a născut Alexandru Candiano-Popescu, general român (m.1901).

1847 – Franz Liszt susţine la Bucuresti al treilea concert, dat la Palat, la invitaţia lui Vodă Bibescu. Liszt improvizează pe tema unor cîntece româneşti.

1848 – Intră în vigoare Convenţia dintre Moldova si Muntenia privind desfiinţarea vămii dintre cele două ţări, excepţie făcînd sarea. Se formeaza o singură piaţă, protejată de un singur cordon vamal.

1854 – S-a născut savantul britanic James George Frazer, etnograf, antropolog şi folclorist. Cea mai importantă dintre operele ştiintifice ale lui Frazer este „Creanga de aur”, un studiu de istorie a religiei primitive, în 12 volume.

1855 – Apare, la Iaşi, săptămînal, sub îngrijirea lui V. Alecsandri, „România Literară” considerată drept continuatoare a programului „Daciei Literare” (pînă în 3 decembrie 1855).

1860 – Se înfiinţează, la Paris, un Birou central de corespondenţă şi redacţie care avea menirea de a publica articole favorabile cauzei române.

1860 – Apare, la Bucureşti, „Revista Carpaţilor”, sub conducerea lui George Sion.

1861 – Începe Conferinţa naţionala românească de la Sibiu, în cadrul căreia s-a cerut recunoaşterea politică a naţiunii române, independenţa sa şi oficializarea limbii române (1-4 ianuarie).

1863 – S-a născut Pierre de Coubertin, filosof, istoric şi sociolog francez, organizatorul Jocurilor Olimpice moderne (m.02.09.1937).

1866 – Intră în vigoare legea privind introducerea în România a sistemului metric.

1867 – A apărut, la Blaj, revista „Archivu pentru filologia şi istoria”, editată de Timotei Cipariu, prima revistă românească de filologie.

1868 – Apare, la Braşov, pînă în 1880, şi, apoi, la Sibiu, pînă în 1945, revista „Transilvania”, organ al ASTREI.

1868 – S-a născut scriitorul şi istoricul George Murnu, membru al Academiei Române („Românii din Bulgaria medievală”, „Studiu asupra elementului grec ante-fanariot în limba română” (m.17.11.1957).

1868 – S-a născut I.Al.Brătescu-Voineşti, scriitor, membru şi vicepreşedinte al Academiei Române („Întuneric şi lumină”, „Niculăiţă Minciună”, „Firimituri”) (m.14.12.1946).

1873 – Se deschide, la Bucureşti, prima expoziţie de pictură şi sculptură organizată de nou înfiinţata „Societate a amicilor bele-artelor”, expoziţie la care participă cu 144 de lucrări şi Nicolae Grigorescu.

1874 – S–a născut scriitorul austriac Hugo von Hofmannsthal. A contribuit la revigorarea teatrului baroc si a dramaturgiei cu tematica religioasa de la cumpana celor doua secole; prin libretele scrise de el si puse pe note în operele compozitorului Richard Strauss, Hofmannsthal a promovat o noua formula de teatru muzical (m.15.07.1929).

1875 – Ia fiinţă „Societatea studenţilor medicinişti din Bucureşti”.

1878 – Apare, la Sibiu, ziarul „Observatorul”, sub conducerea lui George Bariţiu.

1891 – S-a născut poetul Şerban Bascovici (m.19.03.1968).

1893 – Apare lunar, la Iaşi, „Revista critică literară” (pînă în 1897), sub conducerea lui Aron Densuşianu.

1894 – Apare, la Bucureşti, revista bilunară „Vatra – foaie ilustrată pentru familie”, avîndu-i ca directori pe I.L.Caragiale, Ioan Slavici şi George Coşbuc.

1896 – Wilhelm Röntgen anunţă descoperirea razelor X.

1897 – S-a născut Ana Aslan, medic specialist în gerontologie. A evidenţiat importanţa novocainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vîrstă, aplicînd-o pe scară largă în clinica de geriatrie de la Otopeni, sub numele de Gerovital (m.20.05.1988).

1899 – S-a născut Iosif Ross, grafician şi caricaturist.

1901 – Prin vînzarea participaţiei statului către particulari, Banca Naţională a României devine o bancă cu caracter privat.

1901 – Cele şase colonii autonome (New South Wales, Victoria, South Australia, Tasmania, Western Australia si Queensland) se unesc, formînd „Commonwealth of Australia”, cu statut de dominion în cadrul Imperiului Britanic (din 1907). Provizoriu, capitala a fost stabilită la Melbourne.

1904 – A apărut, la Cernăuţi, revista „Junimea literară”, sub conducerea lui Ion Nistor.

1907 – A apărut, la Bucureşti, revista sămănătoristă „Floarea darurilor”, sub conducerea lui Nicolae Iorga (apare bilunar, între 01.01-15.02, apoi săptămînal, între 01.04-30.12).

1907 – S-a născut Constantin Fîntîneru, poet, prozator şi critic literar (m.21.03.1975).

1907 – Apare, la Bucureşti, de două ori pe lună, revista literară „Convorbiri” (după un an „Convorbiri critice”), condusă de Mihail Dragomirescu.

1907 – Octavian Goga a editat, la Sibiu, revista săptămînală „Ţara noastră”.

1912 – Revoluţia din anii 1911-1913 înlătură dinastia manciuriană, China proclamîndu-se republică. (R.P.Chineză s-a proclamat la 1 octombrie 1949)

1916 – S-a născut dramaturgul Laurenţiu Faifer („Teatru”) (m.06.01.1974).

1919 – S-a născut scriitorul american Jerome D. Salinger („De veghe în lanul de secară”).

1921 – S-a născut Toma Dordea, inginer, membru al Academiei Române, preşedintele Filialei din Timişoara a Academiei.

1921 – S-a născut sculptorul francez Cesar (Cesar Baldaccini) (m.06.01.1998).

1923 – S-a născut Mihail Crama, poet şi prozator (m.17.04.1994).

1925 – Înfiinţarea legaţiei române de la Tirana.

1927 – S-a născut coregraful şi regizorul francez Maurice Béjart (muzicalul „The Green Queen”, baletele „Bolero”, „Ninth Symphony”, „Fire bird”, „Nijinsky, Clown of God”, „Notre Faust”, („Ballets de l´Etoile”, „Pasărea de foc”, „Ballets Romantiques”).

1927 – România ratifică Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice.

1932 – A murit poetul italian Dino Campana; lirica sa vizionară a influenţat poezia ermetică interbelică (“Canti orfici”) (n.20.08.1885).

1934 – S-a născut actorul Gheorghe Dinică (filme: „Felix şi Otilia”, „Ilustrate cu flori de cîmp”, „Patul conjugal”) (m.10.11.2009).

1939 – Legaţiile române de la Belgrad, Ankara şi Atena sînt ridicate la rangul de ambasade.

1939 – Apare, la Iaşi, „Jurnalul Literar”, sub conducerea lui George Călinescu.

1942 – La această dată, reprezentanţi a 26 de state care luptau împotriva Axei au anunţat că acceptă propunerile cuprinse în Carta Atlantică şi au semnat „Declaraţia pentru Natiunile Unite”. Acest document folosea pentru prima oară termenul de „naţiuni unite”, sugerat de preşedintele american Roosevelt. Documentul stipula că nici una dintre părţi nu va semna o pace separată cu Germania şi va lupta pînă la înfrîngerea acesteia

1942 – S-a născut Ovidiu Iuliu Moldovan, actor la Teatrele Naţionale din Timişoara şi Bucureşti (filme: „Semnul şarpelui”, „Masca de argint”, „Craii de Curtea Veche”).

1947 – S-a născut istoricul literar Gheorghe Hrimiuc-Toporaş, coautor al “Dicţionarului limbii române de la origini pînă la 1900” (Ed. Academiei, 1979) (m.14.03.1995).

1948 – A luat fiinţă revista „Flacăra”, sub conducerea lui Eugen Jebeleanu.

1949 – Ia fiinţă Filarmonica de Stat din Sibiu.

1949 – S-a născut Radu Ţuculescu, scriitor, laureat al mai multor festivaluri de teatru pentru regie, dramaturgie şi interpretare.

1954 – S-a născut solistul vocal pop-folk Gheorghe Gheorghiu.

1954 – S-a născut Mircea Mihăieş, eseist şi critic literar, redactor-şef al revistei „Orizont” din Timişoara („De veghe în oglindă”, „Cartea eşecurilor”, „Atlanticul imaginar”).

1956 – S-a născut Magda Cârneci, poet, eseist, critic de artă.

1956 – Proclamarea independenţei Sudanului. Ziua naţională.

1958 – A fost creată Comunitatea Economică Europeană (CEE) prin intrarea în vigoare a Tratatului privind crearea CEE, semnat la Roma, la 25.03.1957. Prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, la 01.01.1993, CEE devine Uniunea Europeană.

1959 – Ziua eliberării Cubei. Sărbătoare naţională.

1962 – The Beatles au avut celebra audiţie din studioul DECCA, Londra. Producătorul Dick Rowe a intrat în istorie, pentru că i-a refuzat.

1966 – Începînd cu această dată, în SUA, toate pachetele de ţigări vor avea inscripţionat textul „Fumatul poate fi dăunător sănătăţii”.

1966 – A apărut primul număr al revistei literare şi ştiintifice „Amfiteatru”, editată de UASCR.

1967 – România devine membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială.

1972 – A murit actorul şi cîntăreţul francez Maurice Chevalier („Văduva veselă”, „Locotenentul surîzător”) (n.12.09.1888).

1979 – Începe să funcţioneze Sistemul Monetar European.

1993 – Ziua Independenţei de Stat a Republicii Slovace.

1993 – Potrivit legii constituţionale privind disparitia Cehoslovaciei, Republica Cehă şi Republica Slovacă devin state independente, succesoare ale fostei Republici Cehoslovacia, după 74 de ani de convieţuire.

1994 – A intrat în vigoare Acordul Nord-American al Liberului Schimb (NAFTA), semnat la 17 decembrie 1992 de SUA, Mexic şi Canada.

1994 – Înfiinţarea Institutului Monetar European (IME), precursor al Băncii Centrale Europene (Frankfurt).

1996 – Îşi începe activitatea, la Bucureşti, Oficiul regional al Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie. Înfiinţarea Oficiului regional a fost hotărîtă la sesiunea Programului ONU pentru Dezvoltare şi Fondului ONU pentru Populaţie din septembrie 1995.

1998 – Intră în vigoare Legea Privatizării. Începe să funcţioneze Ministerul Privatizării.

1999 – Îşi începe activitatea Agenţia Naţională de Ocupare şi Formare Profesională.

1999 – Intră în vigoare legea privind pluripartitismul în Sudan.

1999 – Lansarea Euro – moneda unică a Uniunii Europene, ca monedă scripturală.

1999 – De la această dată, Bulgaria este membră a CEFTA (Acordul Central European de Liber Schimb), acord la care a aderat la 7 iulie 1998.

2000 – Limba arabă devine unica limbă oficială în Tunisia, în detrimentul limbii franceze, utilizată pînă la această dată pe scară largă în administraţia ţării.

2001 – Aderarea oficială a Greciei la Uniunea Economică şi Monetară.

2002 – Moneda Euro intră în circulaţie ca monedă uzuală, în spaţiul Uniunii Europene, în paralel cu monedele naţionale; după circa 6 luni, monedele naţionale vor dispărea.

2003 – A murit Dumitru Tinu, directorul cotidianului „Adevărul”.

2003 – Începe deplasarea a peste 50.000 de militari americani în Golf, iar Pentagonul anunţă mobilizarea a 20.000 de rezervişti, în vederea unor potenţiale acţiuni militare împotriva Irakului.

2004 – Irlanda a devenit primul stat care a interzis fumatul în localuri.

Categorizat in: