1459 – Tratat de pace între Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1457-1504), şi reprezentantul Poloniei, Andrei Adrowasz. Se prevedea încetarea stării de război între Moldova şi Polonia, îndepărtarea lui Petru Aron de la hotarele Moldovei, recunoaşterea suzeranităţii polone de către Ştefan.
1714 – Domnitorul Constantin Brâncoveanu este detronat la Bucureşti.

1877 – S-a semnat, la Bucureşti, Convenţia româno-rusă, care reglementa trecerea trupelor ţariste pe teritoriul României spre frontul din Balcani.

1877 – Înfiinţarea Societăţii Ştiinţelor Medicale din Bucureşti.

1896 – S-a născut Robert Emmet Sherwood, dramaturg american, scenarist de filme şi ziarist.
1901 – S-a născut Ion Breazu, istoric şi critic literar (m.11.05.1958).

1907 – S-a născut chimistul Coriolan Drăgulescu, membru al Academiei Române, membru al Consiliului Uniunii Internaţionale de Chimie Pură şi Aplicată (”Teoria şi practica măsurării pH-ului”, ”Analiza chimică volumetrică”, ”Chimia structurală modernă”).

1911 – S-a născut Aurel Lambrino, prozator şi publicist (m.04.03.1978).

1912 – S-a născut Ioan Mirea, pictor şi sculptor, stabilit la Paris.

1914 – S-a născut scriitoarea franceză Marguerite Duras (romanul “Amantul”, scenariul pentru filmul “Hiroshima, dragostea mea”) (m.03.03.1996).

1915 – S-a născut Vasile Florescu, teoretician şi critic literar (“Conceptul de literatură veche”, “Retorica şi neoretorica”) (m.14.01.1982).

1917 – S-a născut Valeriu Ciobanu, istoric literar, folclorist şi poet (”Poporanismul: Geneză, evoluţie, ideologie”, ”Hortensia Papadat-Bengescu”) (m.21.12.1966).

1920 – Apare primul desen animat românesc, “Păcală în lună”, realizat de Aurel Petrescu.

1921 – S-a înfiinţat, la Bucureşti, Institutul de seruri şi vaccinuri “Dr. Ioan Cantacuzino”.

1924 – S-a născut Lucian Ionescu, ilustrator muzical.

1928 – S-a născut lingvistul Florica Dimitrescu-Niculescu.

1931 – S-a născut poetul Petru Anghel (“Frumosule fiu”, “Final deschis”, “Firul de iarbă”).

1933 – S-a născut actorul Ştefan Tapalagă (m.21.05.1994).

1938 – S-a născut Aristide Buhoiu, realizator TV.

1942 – A murit Gheorghe Adamescu, istoric literar, bibliograf şi publicist (“O istorie a literaturii române”, “Contribuţii la bibliografia românească”) (n.23.07.1869).

1944 – Bombardament masiv al aviaţiei anglo-americane asupra Bucureştiului, soldat cu mari distrugeri materiale şi mii de morţi.

1947 – Are loc premiera piesei “Seringa” de Tudor Arghezi.

1954 – S-a născut Anca Maria Constantinescu, artist plastic.

1955 – S-a născut actorul Valentin Popescu.

1968 – A murit prozatorul Eugen Bălan (“Într-o duminecă de august”, ”Exerciţii”) (n.21.10.1904).

1968 – Asasinarea lui Martin Luther King, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, cunoscut militant pentru apărarea drepturilor civile ale populaţiei de culoare din SUA (n.15.01.1929).

1979 – A murit Richard Carol Oschanitzky, compozitor, pianist, dirijor (n.1901).

1984 – A murit Oleg Konstantinovici Antonov, constructor rus de avioane, renumit pentru construcţia cunoscutelor avioane de tip AN-10, AN-24, AN-22, AN-12 (n.07.02.1906).

1990 – La Patriarhie, are loc solemnitatea întoarcerii în scaunul patriarhal, la iniţiativa Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a Prea Fericitului Teoctist.

1991 – A murit Max Frisch, dramaturg elveţian (n.15.05.1911).

1992 – A murit Vintilă Horia (Horia Caftangioglu), scriitor din exil, autor al romanului “Dieu est né en exil”, pentru care a primit premiul Goncourt în 1960 („Mai sus de miazănoapte”) (n.18.12.1915).

2000 – Demisionarii din PD, Victor Babiuc, Radu F. Alexandru şi George Şerban, au intrat în PNL.

2002 – Academia Română a organizat, cu prilejul împlinirii a 136 de ani de la înfiinţare, ”Ziua uşilor deschise”.

Categorizat in: