1. „Spaima e iraţională. Raţiunea trebuie să-nvingă spaima“ (replică din piesa de teatru „Rinocerii“)
2. „Morţii sunt mai mulţi decât viii. Şi numărul lor creşte. Viii sunt rari“

3. „Ideologiile ne separă. Visele şi suferinţa ne apropie“

4. „Nu este răspunsul cel care luminează, ci întrebarea“

5. „Raţiunea e nebunia omului tare. Raţiunea omului slab este nebunie“

6. „Noi nu suntem poate decât noduri, încrucişări efemere de energie, de forţe, de tendinţe diverse şi contradictorii pe care moartea le eliberează“(„Însinguratul“)

7. „Toţi oamenii joacă roluri, în afară, poate, de unii actori“

8. „Plictiseala înfloreşte, de asemenea, atunci când te simţi în siguranţă. Este un simptom al siguranţei“

9. „În acelaşi timp, în ciuda a orice, cred în Dumnezeu, pentru că eu cred în rău. Dacă răul există, atunci există şi Dumnezeu…“ („Testament“)

10. „Noaptea îţi aminteşti. Ziua este făcută să uiţi“(„Pietonul văzduhului“)