„Singurul gard împotriva lumii este o cunoaștere temeinică a ei.”

                                             John Locke